Lelionaz Kennel Leonberger


Protokoll mentalbeskrivning 2002-05-04

"Panta" Lelionaz Ursus Ponica Fantastica, född 2000-07-24
e. Ursus Uit't Berggat
u. Remröd's Prinsess On Ice

Pantas resultat med röd ram

1 2 3 4 5
1a. Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt, skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt, helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.
1b. Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt Strävar mot fö eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt.
Visar intensitv intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med fö. Accepterar.
Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar.
Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. Lek 1
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. Lek 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt, eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. Lek 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. Jakt
Förföljande


1:a försöket
Startar ej. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt
Gripande


1:a försöket
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3a. Jakt
Förföljande


2:a försöket
Startar ej. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt
Gripande


2:a försöket
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. Avst.lek
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. Avst.lek
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. Avst.lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när fig. pratar eller bollar med förem. Går fram när fig. ger sig tillkänna. Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d. Avst.lek
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. Avst.lek
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. Överraskn.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskn.
Hot/agg
Visar inga hotbeteende. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeetenden under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram när fö lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när fö gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten temoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskn.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. Ljudkänsl.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när fö sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten temoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. Spöken.
Hot/agg
Visar inga hotbeteende. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeetenden under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken.
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken.
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. Spöken.
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när fö står bredvid. Går fram till spöket när fö gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. Spöken.
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. Lek 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på förem. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.


© Lena Lindgren lena@lelionaz.com