Lelionaz Kennel Leonberger


Pantalogo
Panta är dotter till min egen Poni och född i Lelionaz första kull.

Hon "damp ner i asfalten" på djursjukhusets parkering - mitt framför mina fötter och fick (utan att jag tänkte på det) ett orange band runt halsen.

Jag hade redan bestämt att jag skulle ha namnet Fantastica på den valp jag skulle behålla och jag tänkte kalla henne Fanta. Så när jag tänkte på den här valpen som så överraskande lades framför mina fötter - och namnet Fanta = orange - så var det liksom ödet hade bestämt åt mig att det var just denna valp som skulle vara kvar hos mig.

Och så blev det...

Men namnet Fanta blev så småning om Panta eftersom hon oftast kallades FantaPanta och jag tyckte Poni & Panta passade så bra ihop. Dessutom fick jag veta att ordet Panta faktiskt finns:
Den grekiske filosofen Herakleitos (540 - 480 f.Kr.) sade under sin livstid de berömda orden "panta rei" vilket betyder "allting flyter". Med det menade han att ingenting var det samma sekunden senare. Samma person kan inte stoppa ner foten i samma flod. Både floden och kroppen har hunnit förändrats.

--------------------------------------------------------------------------------
Panta rei - "allting flyter"

"Allting flyter" är hämtat ur Herakleitos autentiska sats: "Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod, I samma vatten stiger vi och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi"
Denna sats är nog bland de mest kända satserna tillsammans med läran om motsatsernas förening. Med satsen menar han att allting ständigt förändras, men de håller sig fortfarande inom sina mått, och är på så sätt konstanta, samtidigt som de är föränderliga.
I och med att man sätter sin fot i vattnet har det förändrats, vattnet som floden bestod av har runnit längre ner i floden.
Men floden håller fortfarande sina mått och är på så sätt ännu en flod. Även människan förändras i och med att hon stiger ner i floden. Allting som försiggår i världen är alltså en bytesprocess såsom denna, ingenting förblir någonsin ett och detsamma.
Det viktigaste när man skall förstå Herakleitos, är att man lägger vikten på den andra hälften av satsen, nämligen, "det är vi och inte vi".
Detta kan dock tyckas vara lite gåtfullt sagt, att vår tillvaros enhet består i ständig förändring. Ett enklare sätt att förklara detta hade Platon;

"Vårt vara är ett ständigt bliva"
--------------------------------------------------------------------------------« tillbaka© Lena Lindgren lena@lelionaz.com