Poni

Remröd's Prinsess On Ice "Poni"

 • 1996-01-20 -- 2006-04-04
 • e: Intuch Norduch NordV -81,-82
  Arko av Nordens Löve "Arko"
 • u: Such Nuch Dkuch Itch Frch INTuch NordV-95
  Mathoaka's Girl Running for Remröd "Rönni"

 • hd, ad och ögon: ua
 • Godkänt karaktärsprov
 • Genomförd mh med godkänt skott
 • Godkänt SoR-prov (sim och räddning)
 • Två cert

Foton