Lelionaz Kennel LeonbergerRemröd's Vita-kull

Det var nio valpar i Line Woldmos Vita-kull, som föddes på Remröd Gård i Katrineholm den 30 september 1990.
Pappa: Remmen's Jigg
Mamma: Sörbygården's Bravita Remröd

Här är hela kullen:

» Remröd's Vita Rubus Fruticosus   (hd ua)
» Remröd's Vita Populus Tremula   (hd II)
» Remröd's Vita Abies Alba   (hd ua)
» Remröd's Vita Larix Decidua   (hd ua)
» Remröd's Vita Salix Caprea
» Remröd's Vita Columbine at Remmens   (hd ua)
» Remröd's Vita Rosa Canina
» Remröd's Vita Rosa Pendulina   (hd ua)
» Remröd's Vita Taxus Baccata   (hd ua)


© Lena Lindgren lena@lelionaz.com