Lelionaz Kennel Leonberger


Skjaergaardens Diamond to Lelionaz "DD"
Skjaergaardens Diamond to Lelionaz
hd: A
ad: ua
ögon: ua
mentalbeskriven »

2004-02-26 -- 2014-04-08

DD forever in my heart


Stamtavla »
Kullsyskon »
Utställningsresultat »
pappa Paco mamma CC e. A Son O'A Lion
u. Ögonfröjdens Cc to Skjaergaarden


 
DD december 2006


19 månader gammal

23 månader gammal


DD 11 månader gammal
DD 9 månader gammal


DD 10 månader gammal


DD 7 1/2 månad gammal


DD 7 månad gammal


DD 6 månader gammal


DD 4 månader gammal


4 1/2 månad


DD nästan 3 månader gammalDD 4 månader gammalDD 12 veckor gammalDD nästan 9 veckor gammal

DD 10 veckor

DD 11 veckorFörsta bilderna hemma i Umeå

DD äntligen hemma i Umeå Äcklig gammal snö kvar hemma DD


På väg att lämna mamma och syskon för att resa ut i stora världen

DD 8 veckor DD undersöker sin resväska DD i sin resväska DDi sin resväska


CC, Paco och deras valpar DD med mamma CC DD med mamma CC DD med pappa Paco DD med sin uppfödare Tone DD med sin nya matte


Bilder från DDs uppväxt hemma på Skjaergaardens Kennel i Kristiansand »
© Lena Lindgren lena@lelionaz.com