Lelionaz Kennel Leonberger


Hedersmedlem i Svenska Leonbergerklubben

Vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte den 16 mars 2003 utsågs jag till hedersmedlem i klubben.

Att bli hedersmedlem är en ärofylld titel och det är nog en av de finaste utmärkelser jag någonsin fått. Jag är otroligt stolt, glad och hedrad över utnämnandet. Det rörde mig verkligen ända in i hjärteroten. Jag har jobbat aktivt för klubben sedan 1989 och nu känns det som att jag har fått energi att jobba ytterligare 14 år... minst :-)

Leonbergerklubbens hedersmedlemmar sedan tidigare är:
  Helle Bruun, Troldegaards Kennel, Danmark
  Anne-Marie Smith, Kennel av Nordens Löve, Norge
  Sven Eskner
  Margareta Gustafsson-Eskner, Kennel Mälarlejonet
  Pia Prahl, Humljabjers Kennel

Till hedersmedlemmar detta år utsågs tillsammans med mig:
  Ann-Christin Sultan, Sjö Björnens Kennel
  Petra Junehall, Dragongårdens Kennel


© Lena Lindgren lena@lelionaz.com